handen-huis-geld

Als er geld moet worden bespaard, is veelal de eerste gedachtenrichting om de lasten van personeel, huisvesting en ICT omlaag te brengen met ieder 10%. Dit is de kaasschaafmethode en die is snel en efficiënt. En u ken ook het grote risico, dat de besparing op korte termijn, extra kosten op lange termijn oplevert. De vorige keer ging het over personeel en organisatie, nu over de ondersteuning van het personeel.

Huisvesting

De kosten van huisvesting bestaat uit diverse posten. De grote besparingen zitten veelal in de grote posten. En dat is de huur of de rente en afschrijving. Maar ja, dat zijn allemaal langlopende afspraken! Natuurlijk! Betekent dat ook dat er niet op te besparen is? Onze zuiderburen zouden u antwoorden met ‘zeker en gewis’.

Van de overige posten zijn de kosten van energie een grote post. En ook die kan je niet van vandaag op morgen op zijn kop kunt zetten! En zeker zijn daar op de langere termijn verstandige besparingen mogelijk. De overige posten zijn vaak van kleinere financiële omvang. En als je daar eens met ernst naar kijkt (of laat kijken), is daar met goede wil zeker te besparen.

Hoe goedkoop kan het?

Een eenvoudige vuistregel om de efficiëntie te meten, zijn de beheerlasten per VhE. Tja hoor ik u al denken, die is niet echt te vergelijken. En daar hebt u helemaal gelijk in. In deze gaat het er niet om wie het beste is. Veel meer gaat het er om, wat kan ik van mijn collega leren. En als ik kijk naar wat wij met zijn allen in de sector voor elkaar hebben gekregen en wat we nog dag dagelijks voor moois weten te presteren, weet ik zeker dat we met zijn allen veel van elkaar kunnen leren. Elke corporatie heeft zijn sterke kanten. Mijn stelling is dat het delen van kennis een vorm van vermenigvuldigen is.

Om het ‘heel plat te slaan’ hier de cijfers van het CiP 2014. Daarin staan héél véél cijfers per corporatie. Gewoon voor iedereen (!) beschikbaar. De ‘netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven 2013’ kan bijvoorbeeld een mooi startpunt van dit leerproces zijn. Gemiddeld € 1.282,= per VhE, met veel corporaties daaronder (tot wel 60% goedkoper!) en uitschieters naar boven (tot wel 50% duurder!).
Stelt u zich voor, dat het u lukt om de organisatie te leren structureel 20% te besparen. Dan kunt u (gemiddeld genomen) uw huurder aan het einde van het jaar € 250,= terug geven.

Een beter begin van het jaar kan onze doelgroep zich niet voorstellen!
Durf te dromen … durf te doen!

ICT of automatisering?

Een laatste post die ik in dit verband wil noemen is de automatisering. Kenners geven aan de kosten van automatisering relatief hoog zijn in corporatie land. In dat geval helpt het niet echt om de kosten onderling te vergelijken. Het is zinvol om uit te rekenen wat deze kosten per medewerker (FTE) zijn, ik ben bang dat u net zo verbaast bent als ik dat onlangs was. Wellicht zinvol om eens buiten de sector te kijken. Bij automatisering droomt iedereen dat alles automatisch gaat. En in de praktijk is die droom nog niet helemaal uitgekomen. Ga het gesprek eens aan met ICT wat er eigenlijk allemaal mogelijk is op dit moment en in de nabije toekomst. Zeker weten dat er tips zijn die veel geld kunnen besparen!

O ja, …..

Dat wat toch de laatste post? Jazeker. Deze alinea gaat niet over een post maar over een ‘verschijnsel’. Eigenlijk was ik klaar met schrijven en toen viel mijn oog op dit ‘verschijnsel’. Het is het sluitstuk ‘overig’ onder de post overige. Als je die kosten één voor één de revue laat passeren en bij elke betaling nadenkt of de organisatie was omgevallen als dit niet was uitgegeven … u snapt het al. Als u een goede controller hebt, wil hij dat best voor u uitzoeken denk ik (en anders mag u natuurlijk altijd bellen). Stel de vraag maar eens wat er volgend jaar goedkoper zou kunnen, kans dat u een hele pagina met voorstellen krijgt.

Een snelle besparing is op dit moment goed mogelijk om serieus te onderhandelen als de corporatie een pand huurt, want op dit moment staan de huren onder druk en is de aanschaf van een ander pand in de huidige markt natuurlijk een aantrekkelijke optie.

Uw belang

Uiteindelijk wilt u de veranderingen bijblijven of zelfs voor blijven. Ook wilt u meer betrokkenheid van uw stakeholders. Daarnaast wil u in control zijn en in control blijven! En tot slot: een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering is altijd welkom. En dat in combinatie met een betere sturing op het geheel.

Lever een klant wat hij nodig heeft, niet wat hij vraagt.

Hoe op te lossen?

Het heeft niet veel zin om lang terug te kijken naar het verleden. Het verleden kunnen we niet veranderen. En voor de keuzes van het verleden is altijd een goeden reden geweest om het op die manier te doen. Of zoals een directeur eens tegen mij zei: de oplossing van toen is het probleem van nu.

Het is goed mogelijk om meer te doen met minder mensen. Ik zie het overal gebeuren (dat is leuk, als interim mag je overal in de keuken kijken)! Je ziet het ook in de benchmarks. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook. Maar het vraagt ook zorgvuldig denkwerk en een zorgvuldige uitvoering, en dat is niet altijd makkelijk. Simpel afwachten kan niet (meer), dus is er alle reden tot actie: de handen uit de mouwen!

Wat te doen?

In de komende blogs diep ik het onderwerp bedrijfsvoering verder voor u uit. De eenvoudigste manier is om uw email adres achter te laten, dan krijgt u dit vanzelf in de mailbox! Hebt u meer haast, zoekt u meer diepgang of wilt u een specifieke vraag beantwoord hebben?
Stuur gerust een berichtje naar mail@ArieStapper.nl of bel mij op 06 – 19 344 555.

Over Arie Stapper

CFO / bestuurder a.i. met oog voor strategische kansen

arie 1
Innovatieve daadkrachtige bestuurder die organisaties een nieuwe impuls kan geven. Kent de corporatiebranche zeer goed, weet wat de trends zijn en welke strategische vraagstukken er spelen. Realiseert rendementsverbetering, efficiency en maatschappelijk draagvlak.

Neemt mensen op inspirerende wijze mee in de beweging die de organisatie moet maken. Zijn brede ervaring maakt dat hij tevens goed in staat is breder in te steken dan de cijfers.

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, CEO Woonbron te Rotterdam:
“Arie heeft Woonbron geholpen met het versterken van zijn business-control. Hierbij lag een accent bij ontwikkelen en laten vaststellen van KPI’s en Top-sheets voor management en Raad van Bestuur. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en resultaten. Succes met de volgende stappen in je loopbaan, Arie.”

Ik kan u helpen met het optimaliseren van de bedrijfsvoering van uw organisatie, of het nu gaat om meer efficiëntie of een hogere effectiviteit, of dat u meer sturing wilt of beter in control blijven, of u de veranderingen voor wilt blijven of droomt van meer betrokkenheid van uw stakeholders! Wil u meer weten? Stuur gerust een mailtje of bel mij op.


De 6 belangrijkste woorden van een manager zijn: “Ja, ik heb een vergissing gemaakt”
De 5 belangrijkste woorden van een manager zijn: “Ik ben trots op u!”
De 4 belangrijkste woorden van een manager zijn: “Wat vind jij ervan?”
De 3 belangrijkste woorden van een manager zijn: “Kan ik helpen?”
De 2 belangrijkste woorden van een manager zijn: “Dank je”
Het belangrijkst woord van een manager is: “Wij”

(Minister Wijers van Economische Zaken)